Logo

Mineral plus

Logo

Kazetové stěny standard

Standardní kazety jsou systém pro opláštění hal.

  • Standardní řešení s lineárními tepelnými mosty
  • Dobré akustické vlastnosti
  • Snadná montáž

Skladba systému

Kazetová stěna je složena ze samonosného kazetového profilu tvaru "C", do něhož se vkládá tepelná izolace a k jehož přírubám se připevňuje vnější plášť, nejčastěji trapézový plech.

Kazeta v sobě integruje několik funkcí, proto je celý systém ekonomicky velmi výhodný:

  • vytváří vnitřní líc stěny s kvalitní povrchovou úpravou a příjemným horizontálním členěním
  • je to samonosný prvek, který tvoří i nosnou konstrukci izolace a vnějšího pláště trapézového plechu, odpadají zde tedy paždíky
  • drží izolační materiál (minerální vláknité desky) v patřičné poloze a tak nejsou třeba talířové hmoždinky nebo jiné upevňovací prvky
  • plní funkci distančního profilu k upevnění vnějšího pláště
  • je to univerzální prvek, který je snadno již ve výrobě přizpůsobitelný různým dispozičním potřebám, změnám vzdálenosti nosných konstrukcí (délkou, změnou tloušťky)
  • montáž je velmi jednoduchá a rychlá, tím vyniká efektivnost celého systému
  • mohou být vyrobeny jako děrované s akustickým útlumem

Kazetové profily jsou vyrobeny z ocelového plechu s mezí kluzu 320 MPa. Jsou žárově zinkovány a dále zpravidla potaženy povlakem z duroplastu.

Mineral plus

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

+420 234 714 011

order.cz@knaufinsulation.comNewsletter

Mineral plus v sociálních sítích

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornění
Zavřít