Logo

Mineral plus

Logo

Přístavba Základní školy

Architekt:  Ing. arch Ondřej Bláha, Ing. Martin Pich, Ing. Jan Vaněček
Realizace: 2021

Konstrukce fasády: provětrávaná fasáda s nosným systémem Diagonal 2H
Tepelná izolace: minerální vata
Větrotěsná vrstva: fólie a pásky systému Homeseal
Pohledová vrstva: dřevěný obklad

Projekt ZŠ Stod zahrnul nejen rekonstrukci historického modernistického objektu, ale i výrazově zcela odlišnou přístavbu. Areál školy se rozrostl o pavilon se sedmi učebnami, jídelnu s varnou a společný trakt, který propojuje starou a novou budovu. V traktu nalezneme vstupní halu a zázemí šaten. Forma přístavby reaguje na dominantní postavení původní stavby, vyrovnává se se svažitým terénem a reaguje na moderní požadavky provozu školy. Štukovanému průčelí hlavní budovy kontrastuje minimalistická fasáda s dřevěným obkladem. Zateplení přístavby s realizací obkladu je řešeno pomocí systému provětrávané fasády Diagonal 2H. Nosnou konstrukci zateplení vyplňuje minerální vlna tl. 200 mm. Ve skladbě provětrávané fasády byly použity fólie a pásky systému Homeseal.

Mineral plus

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

+420 234 714 011

order.cz@knaufinsulation.comNewsletter

Mineral plus v sociálních sítích

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornění
Zavřít