Logo

Mineral plus

Logo

Environmentální certifikace

Posuzování a certifikace vlivu staveb na životní prostředí


Stavební průmysl zaměřený na udržitelnou výstavbu se prudce rozvíjí díky certifikaci zelených budov. Naše produkty ze své podstaty snižují spotřebu energií, ale navíc patří těm k nejudržitelnějším. Naše minerální vlna obsahuje velké množství recyklovaných surovin a v roce 2010 jsme jako první získali zlatý certifikát Eurofins za příspěvek ke kvalitě vnitřního prostředí budov. Při výrobě Heraklithu využíváme certifikované dřevo z udržitelného lesního hospodářství. Naše produkty mají Environmentální prohlášení o produktu (EPD). Jsme průkopníky udržitelnosti ve stavebnictví. Naše izolace zlepšují vliv staveb na životní prostředí.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Knauf Insulation patří mezi špičku při hodnocení vlastností produktů.

Našim zákazníkům poskytujeme všechny informace potřebné k posouzení enviromentálních dopadů našich produktů a řešení.

Velmi pečlivě zkoumáme každé stadium životního cyklu produktu pomocí metody hodnocení životního cylku (LCA) a následně publikujeme Environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Jsme průkopníci v posuzování vlivu produktů na životní prostředí. To dokazuje fakt, že jsme dramaticky zkrátili čas nutný k vytvoření EPD díky inovativnímu systému sběru dat a preverifikaci. Vytvoření EPD představuje sběr velkého množství dat, stovky výpočtů a přísných kontrol. Celý proces běžně trvá až 6 měsíců. Poté, co jsme aplikovali naše inovativní procesy, podařilo se nám zkrátit tuto dobu na pouhé 3 týdny.

Použitím produktů Knauf Insulation Mineral Plus můžete získat body při certifikaci zelených budov.

Krátký průvodce 4 nejrozšířenějšími certifikáty zelených budov v ČR

  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) vznikl v roce 1990 ve Velké Británii. Pro soukromé budovy je dobrovolný, pro veřejné budovy povinný. Body se udělují v souladu s principy udržitelnosti ve vztahu k využití energií, vody, znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a krajiny, managementu a životního cyklu budovy. Zohledňuje také zdraví a pohodu uživatelů. Celkem lze dosáhnout 109 bodů, méně než 30 bodů je nevyhovujících, dobrých je 45 bodů, velmi dobrých je 55 bodů, výborných je 70 a výjimečných 85.
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) vznikl v roce 1993 ve Spojených státech a dnes se používá jak v USA, tak celosvětově. Zahrnuje nové, stávající, komerční a obytné budovy a zabývá se energií, atmosférou, vodou, materiály, zdroji a kvalitou vnitřního prostředí. Celkem lze dosáhnout 100 bodů. K certifikaci je potřeba alespoň 40, stříbrná je za 50 bodů, zlatá za 60 a platinová za více než 80 bodů.
  • SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010. Pozitiva certifikace SBToolCZ oproti zahraničním metodikám:
- SBToolCZ je stále jediným lokalizovaným nástrojem v ČR,
- jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry,
- je veden v češtině,
- je levnější,
- data o výstavbě neopouštějí ČR,
- SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní zahraniční metody.
  • DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen) byl založen v roce 2008 v Německu a posuzuje na 50 kritérií od enviromentálních, přes ekonomické, technologické, prováděcí až po kritéria sociálně kulturní a funkční. Tento holistický přístup zahrnuje celý životní cyklus budovy. Budova může získat DGNB certifikát bronzový, stříbrný nebo zlatý. Navíc je možné v přípravné fázi plánování získat zjednodušený předběžný certifikát.

Směrnice o chemických látkách

Směrnice REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) nařizuje průmyslové výrobě, aby snižovala rizika chemických látek a poskytovala informace o bezpečnosti jejich použití. Výrobci a dovozci jsou povinni poskytnout informace o povaze použitých chemických látek a způsobu, jak s danými látkami zacházet, a registrovat tyto informace do centrální databáze.

Produkty Knauf Insulation se striktně řídí směrnicí REACH. Splnění směrnice REACH poskytuje další body do certifikovaných systémů hodnocení zelených budov jako je LEEDv4 a BREEAM.

Mineral plus

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

+420 234 714 011

order.cz@knaufinsulation.comNewsletter

Mineral plus v sociálních sítích

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornění
Zavřít