Logo

Mineral plus

Logo

Postup provádění

Video postup

Montážní návod ke stažení

Krok 1

Krok 1

Krok 1

Na základě statického posouzení se rozměří svislé i vodorovné rozteče bodů, ve kterých budou namontovány jednotlivé diagonální prvky.

Krok 1
Krok 2

Krok 2

Krok 2

Na celou zateplovanou plochu fasády se namontují diagonální prvky.

Krok 2
Krok 3

Krok 3

Krok 3

Odehnutím prvků od fasády se vymezí prostor pro vložení izolace. Drobné korekce úhlů umožňují kompenzovat odchylky od rovinnosti původní fasády. To se uplatní zejména u rekonstrukcí starých domů.

Krok 3
Krok 4

Krok 4

Krok 4

Dutina pro vložení tepelné izolace a budoucí tvar fasády se vymezí montáží pomocných profilů L.

Krok 4
Krok 5

Krok 5

Krok 5

Při montáži profilů je třeba velmi pečlivě dbát na vytvoření požadovaného tvaru podkonstrukce. Na obrázku je vzájemná poloha fixována s pomocí montážní svorky a pomocného distančního prvku.

Krok 5
Krok 6

Krok 6

Krok 6

Příčné ztužující prvky se spojí nejprve s L profilem a teprve potom se zakotví do stěny.

Krok 6
Krok 7

Krok 7

Krok 7

Do vytvořené podkonstrukce se vkládá bez nutnosti dodatečné fixace pružná minerální vlna (řady MINERAL PLUS EXT).

Krok 7
Krok 8

Krok 8

Krok 8

Na profily L se s pomocí oboustranné lepící pásky položí difúzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04.

Krok 8
Krok 9

Krok 9

Krok 9

Pod spárově otevřené varianty opláštění (například pohledový Heraklith) je nutné použít fólii odolnou proti namáhání UV zářením: Homeseal LDS 0,02 UV.

Krok 9
Krok 10

Krok 10

Krok 10

Přes větrotěsnou fólii se namontují vnější profily Z. Jejich funkcí je ztužení pásnice příhradové soustavy, vymezení větrané vzduchové dutiny a vytvoření podkladu pro montáž pohledového opláštění.

Krok 10
Krok 11

Krok 11

Krok 11

Posledním krokem je montáž pohledového opláštění. Na obrázku jsou desky AQUAPANEL.

Krok 11

Mineral plus

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

+420 234 714 011

order.cz@knaufinsulation.comNewsletter

Mineral plus v sociálních sítích

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornění
Zavřít